Books and theses

pubs booksandthesis

M. Urbánek, T. Šikola: Focused Ion Beam Fabrication of Metallic Nanostructures,  in Vistas in Nanofabrication, ed. Faiz Rahman, Pan Stanford Publishing Pte., Singapore (2013). ISBN 978-981-4364-56-0 (hardcover), 978-981-4364-57-7 (e-book).

 

Z. Nováček: Vývoj instrumentálního zařízení pro výzkum nanostruktur, Ph.D. Thesis, 2015.

J. Neuman: Application of Scanning Probe Microscopy for the Study of Ultrathin Films and Nanostructures, Ph.D. Thesis, 2015.

D. Šulc: Využití interferometrie v VT UHV SPM, Ph.D. Thesis, 2015.

M. Pavera: Konstrukce nízkoteplotních ultravakuových rastrovacích sondových mikroskopů, Ph.D. Thesis, 2015.

P. Wertheimer: Metody SPM založené na sondách vyrobených z křemenného rezonátoru, Ph.D. Thesis, 2015. 

O. Sháněl: Tolerances and Misalignment Aberrations for Electron Optical Elements and Systems, Ph.D. Thesis, 2014.

L. Válek: Microdefects in Czochralski Silicon, Ph.D. Thesis, 2012.

J. Polčák: Analýza povrchů pevných látek pomocí fotoelektronů - počítačové řízení experimentů, Ph.D. Thesis, 2011.

M. Potoček: Metoda termální desorpční spektroskopie (TDS) a její aplikace pro výzkum povrchových procesů, Ph.D. Thesis, 2011.

V. Uhlíř: Current Induced Magnetization Dynamics in Nanostructures, Ph.D. Thesis, 2010.

D. Lysáček: Tenké vrstvy polykrystalického křemíku, Ph.D. Thesis, 2010.

J. Mach: Vývoj a aplikace UHV zařízení pro depozice tenkých vrstev (Atomární a iontové svazkové systémy)Ph.D. Thesis, 2010.

D. Škoda: Charakterizace 1-D nanostruktur metodami SPMPh.D. Thesis, 2010.

P. Kostelník: Studium struktury povrchů metodou LEEDPh.D. Thesis, 2009.

M. Kolíbal: Analýza povrchů a tenkých vrstev metodou Tof-Leis, Ph.D. Thesis, 2009.

E. Kolíbalová: Spektroskopická elipsometrie tenkých vrstev a multivrstev pevných látek, Ph.D. Thesis, 2009.